Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Publisert 09-08-2018

Husordensreglene kan også lastes ned som PDF nederst på siden.


1. Innledning

Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer med hensyn og forståelse ovenfor hverandre. Orden, renslighet og vennlig opptreden skaper trivsel og tilfredshet.


2. Overdragelse og fremleie av leiligheter

Overdragelse og fremleie skal godkjennes av styret, samt at det må gis skriftlig beskjed til forretningsfører. Det kan kun opprettes tidsbestemte leiekontrakter. Utleier er ansvarlig overfor sameiet bade når det gjelder økonomiske forpliktelser og for at leietaker retter seg etter husordensreglene.


3. Bruk av leiligheten

De enkelte beboere plikter å sørge for ro og orden i sin bolig og for at alle som gis adgang til bolig eller gården for øvrig ikke volder ubehag eller ulempe for de øvrige beboere.

Det skal være ro i sameiet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 på hverdager / lørdag og søndag mellom kl 23.00 – 13.00.

Styret er forpliktelse til å følge HMS forskriftene (Helse, Miljø og Sikkerhet). Som en del av dette er følgende ikke tillatt:

  • å sperre sameiets rømningsveier.
  • å sette ut private eiendeler i fellesarealene, inkludert arealet utenfor egen inngangsdør, som for eksempel sko, yttertøy, barnevogner og sykler.
Det må ikke luftes i oppgangene.

Banking eller lufting av tepper, sengeklær, gangtøy eller møbler må ikke skje på verandaer eller i vinduer. Det må ikke settes noe på brannbalkongene som sperrer rømnings muligheter.
Åpen ild må ikke benyttes på balkongene.

Hvis radiatorer eller rør fryser i forbindelse med lufting av leiligheten, skal all skade som oppstår erstattes av vedkommende beboer.

Beboerne må sørge for at gjennomgående vannledning ikke fryser til. Skulle dette skje, plikter beboerne å utbedre skader for egen regning. Til vannklosettene benyttes kun klosettpapir. 2


4. Kjellerne

Kjellergangene kan ikke brukes til lagring av private effekter eller avfall. Sykler som er i bruk skal settes i stativene. Sykler som ikke er i bruk må plasseres i egen bod. Barnevogner som er i bruk skal settes slik at de ikke er til hinder. Kjellerne må om sommeren luftes godt ut, om vinteren holdes alle vinduer lukket.

LEVENDE LYS MÅ IKKE BRUKES I KJELLER.


5. Vaskeri

Vasketider er som følger:

Mandag - fredag: kl. 07.00 - 22.00

Lørdag: kl. 10.00 - 22.00

Søndag: kl. 12.00 - 22.00

Ovenfor nevnte vasketider er delt inn i 4 vaskeperioder mandag - fredag, og 3 vaskeperioder lørdag og søndag.

Mandag - fredag deles vasketidene inn:
1. periode fra 07.00 — 11.00
2. periode fra 11.00 — 15.00
3. periode fra 15.00 —19.00
4. periode fra 19.00 — 22.00

Lørdag deles vasketidene inn:
1. periode fra 10.00 —15.00
2. periode fra 15.00 —19.00
3. periode fra 19.00 — 22.00

Søndag deles vasketidene inn:
1. periode fra 12.00 — 15.00
2. periode fra 15.00 — 19.00
3. periode fra 19.00 — 22.00

En vaskeperiode kan reserveres inntil 1 måned i forveien. Reservasjonen foretas ved å henge opp en hengelås med seksjonsnummer på kalendertavlen i vaskeriet. MAN SKAL KUN SETTE SEG OPP PÅ 1 VASKEPERIODE AV GANGEN. Alle maskiner behandles med forsiktighet og i overensstemmelse med de regler som gis. Maskiner må ikke behandles av ukyndige. Enhver skade som voldes må utbedres og meldes til gårdbestyrer.

Dørene til vaskeriene og fellesrom holdes lukket.
Vaskekjelleren ryddes og rengjøres etter bruk.


6. Trappeoppgangene og fellesrom

Det henstilles til beboerne om å opptre så hensynsfullt som mulig i oppgangene. Sykler, sparkstøttinger, kjelker, barnevogner, kasser, batter og uvedkommende ting m.v. kan ikke hensettes i trappeoppgangene. Den enkelte beboer er ansvarlig for at det holdes ryddig rundt postkassene. Reklamemateriell skal fjernes av den enkelte beboer og ikke etterlates i trappeoppgangen. Skade forårsaket under flytting eller på annen måte må betales av den leilighetsinnhaver som forvolder skaden.


7. Trappevask

For tiden utføres trappevask av firma.


8. Gårdsplassen

Biler må ikke hensettes i gårdsplassen foran huset. Gårdsplassene skal ikke benyttes som lagerplass.


9. Søppel

Søppelkassene er beregnet på vanlig husholdningsavfall. Søppel skal ikke plasseres utenfor søppelkassene og det må påsees at lokkene på kassene alltid er lukket.

Annet avfall enn husholdningsavfall må den enkelte beboer selv besørge bortkjørt. Normalt vil imidlertid sameiet sette opp en container på gårdsplassen hver vår slik at beboerne kan få ryddet sine boder.

Utrangerte møbler eller andre gjenstander må heller ikke oppstilles i fellesrom.


10.Omredningsarbeider, etc.

Ombygging som krever offentlig godkjenning skal først godkjennes av styret.

Dersom bad skal pusses opp plikter beboer å følge våtroms- og elforskrifter.

Markiser, parabolantenner etc. kan ikke monteres uten styrets samtykke. 


11. Dyrehold

Dyr må ikke holdes uten styrets godkjennelse. Det må ikke utsettes mat til dyr i gårdsplassene.


12. Lek og grøntanlegg

Lek utenfor inngangsdører, i kjeller ganger og oppgang er ikke tillatt.


13. Styrets adgang til besiktigelse

Sameiets styre skal ha uhindret adgang til besiktigelse av en leilighet, dersom det innen angjeldende seksjon kan antas å foreligge forhold som er i strid med sameievedtekter eller husordensregler. 

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book gjesteparkering her!Les mer

Her er vi